به سامانه نوبت دهی اینترنتی انستيتو غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکی ایران خوش آمدید
  • ملاحظات
  • ثبت نوبت
  • دریافت کد رهگیری

ملاحظات

  کاربر محترم لطفا در عملیات رزرو و اخذ نوبت در انتخاب روز و تاریخ نوبت درخواستی دقت نمایید.
  هر بیمار در روز تنها یکبار مجاز به اخذ نوبت اینترنتی می باشد